top of page

Shiatsu – japansk akupunkturmassage

Stimulerar självläkning genom meridian systemet.

Shiatsu är en traditionell japansk massageform som bygger på tusenåriga principer i österländsk medicin. Ordet shiatsu betyder "fingertryck" och hänvisar till att man med fingrar, handflator, armbågar, knän och fötter stimulerar akupunkturmeridianerna och deras punkter.

Shiatsu2.jpg

Shiatsu –en kort introduktion

Shiatsu kallas ibland för "akupunktur utan nålar" och syftar på att vi arbetar med samma meridiansystem som i akupunkturen. Ett annat smeknamn på shiatsu är "en ung gren på ett gammalt träd". Det syftar på att shiatsu är förhållandevis ungt i sin form men har tusenåriga rötter.

Ordet shiatsu är japanska och betyder ungefär ”fingertryck”. Det vi idag allmänt kallar för shiatsu utvecklades i Japan i början av 1900-talet från flera gamla behandlingsmetoder. Framförallt "anma" och "do in", men även akupunktur.

Anma är en gammal traditionell massageform från Kina starkt kopplad till akupunkturen och örtmedicinen. I Japan utövades den i huvudsak av blinda. Det har kommit att prägla den japanska massagen och akupunkturen i såväl konsten att diagnostisera som att behandla.

Do in, som är en del av shiatsun, är en självbehandlingsteknik med ett rörelsesystem liknande yoga.

Även modern västerländsk psykologi och filosofi har kommit att färga den shiatsu som idag sprids över hela världen.

Filosofisk grund

Det som kanske framför allt skiljer shiatsu, och många av de traditionella österländska behandlingsmetoderna, från skolmedicinen är begreppet ”Ki” (eller ”Chi”, som man säger i Kina). Ki kan översättas med "liv" eller "livsenergi". Det är, väldigt förenklat, det som skiljer en död människa ifrån en levande.

Då diagnos och behandling i shiatsu vilar på samma grund som den traditionella kinesiska medicinen (TCM) så använder vi oss av begrepp som ”yin och yang” (i shiatsu kallar använder vi ofta begreppet ”kyo och jitsu”- dvs tomhet och fullhet), samt ”de fem elementen”. Dessa begrepp är viktiga instrument vid såväl diagnos som behandling.

”Hara” är ett annat viktigt begrepp som ofta används inom shiatsu, såväl som inom kampkonsten, teceremonin, blomsterarrangemang etc. Hara är vårt kraftcentra och det är därifrån som vi ger shiatsu. I Japan säger man också att om hara är starkt så har vi en större chans att bli friska om vi blivit sjuka.

bottom of page