top of page

FRISKVÅRD &

STress hantering

Mina föreläsningar om friskvård och stresshantering vänder sig till företag, institutioner och privatpersoner som vill bli bättre på att omvandla destruktiv stress till hälsa och kreativitet. Föreläsningarna utgår ifrån österländsk kampkonst (främst aikido), traditionell medicin och filosofi. 

Genom att kombinera teori och praktik ökar förståelsen för hur vi med enkla fysiska övningar och mental träning kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa samt öka vår prestations förmåga.

I de österländska traditionerna finns mycket kunskap om hur vi med rörelse, andning och bra tankesätt gör detta.

Genom enkla praktiska övningar integreras kunskapen i kroppen och vi kan lära oss hantera oss själva bättre under stress. Det är som att lära sig cykla eller simma - om vi lär oss det med kroppen minns vi det för resten av livet.

 

Om vi bara läser något, så är risken stor att vi glömt det i morgon. Däremot om vi får "se", "höra" och "göra" samma sak så är chansen större att vi minns det när vi verkligen behöver det.

Bakgrund

Jag insåg tidigt, redan när jag var barn och tränade aikido, att något saknades såväl i skolan som på många arbetsplatser. Vi lär sällan ut hur vi kan använda vår kropp och vårt sinne på ett kreativt sätt för att motverka stress och utbrändhet. Det är ett stort slöseri med mänskliga resurser. 

 

Janne7.jpg

Aikido träningen började och slutade alltid med att vi barn fick djupandas några minuter. Jag märkte snart att det hjälpte mig att fokusera bättre på lektionerna i skolan.

 

Aikido träningen överhuvudtaget, där man på flera olika sätt integrerar kropp och sinne, ökade min koncentrationsförmåga och mina betyg förbättrades dramatiskt. Min förmåga att förbereda mig för svåra uppgifter och klara av stress, min förmåga att minnas och integrera vad jag lärt mig, mitt välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt förbättrades märkbart.

 

Det är den här erfarenheten jag vill dela med mig av till andra under mina föreläsningar. Med rätt kunskap och praktik kan vi må så mycket bättre och klara av stress och utmaningar på ett mycket bättre sätt i vårt moderna samhälle.

bottom of page