top of page

Reiki behandling

En reikibehandling tar ca en timme och upplevs oftast som djupt avslappnande.

Den som tar emot behandlingen ligger ner på en bänk med kläderna på och en tunn filt över sig. Den som ger reiki flyttar sedan händerna runt på kroppen och stannar vid de områden som behöver mest läkning. Många gånger känns dessa platser så att händerna som förmedlar reiki blir väldigt varma just där.

De flesta upplever en reikibehandling som djupt avslappnande, vitaliserande och välgörande för såväl kropp som sinne.

Min reikibakgrund

Blev reikilärare för Maria Parknäs 1990. Har sedan dess gett behandlingar och regelbundet hållit kurser i reiki.

Janne1.jpg

Ursprung

Reiki är ursprungligen en japansk healingmetod som är ca 100 år gammal. Mikao Usui (1865-1926) skapade reikiformen och är grundaren av reikitraditionen. Den har sedan förts vidare av flera generationer reikilärare. Som en hantverkstradition där kunskapen och förmågan förmedlas personligt från generation till generation.

Ordet reiki

Ordet reiki är japanska och består av två kanji, dvs japanska skrivtecken. Det första refererar till "något större som omger oss alla". Det andra är "ki" och står för "vital kraft". Tillsammans bildar de begreppet reiki.

Närvaro

För mig handlar reiki mycket om närvaro. När vi är verkligt närvarande förmedlar vi läkning för kropp och sinne. Närvaro i sig är helande. 

initieringar

Reiki lärs ut genom personliga initieringar, ett slags intoning, där man får hjälp att bli medveten om sin egen inneboende helande förmåga.

Det är som en sånglektion - ingen kan ge oss vår röst, den är medfödd. Men en bra sånglärare kan hjälpa oss att sjunga bättre. En initiering är som en sånglektion som lyfter fram vår medfödda förmåga att förmedla helande. genom fysisk och psykisk närvaro.

Beröring

Beröring är kanske människans ursprungligaste behandlingsmetod. När vi har ont någonstans berör vi oftast spontant den platsen. Mår någon dåligt så lägger vi en hand på axeln. En del människor har "gröna fingrar", dvs de får växter att växa bättre. I tiotusentals år har människan helat genom beröring. Nyfödda utan beröring utvecklas dåligt och överlever många gånger inte. Utan beröring mår vi inte bra.

bottom of page