top of page

Qigong

Qigong har tillämpats i tusentals år i Kina för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Men qigong är inte bara en hälsoform. Qigong är också en väg till djupare inre kontakt med oss själva och mening med livet bortom ytlig prestation.

Rörelsemedicin

Om vi fokuserar på hälsoaspekten så kan qigong förenklat beskrivas som "rörelsemedicin". Genom långsamma, mjuka rörelser, djup andning och inre uppmärksamhet stimulerar vi vårt parasympatiska nervsystem och dess funktioner.

Det parasympatiska nervsystemet sköter vår återhämtning och läkning - utan det fungerar vi inte i längden. Såväl fysiskt som psykiskt behöver vi regelbundet stimulera detta självläkande system - annars bränner vi snart ut oss.

Ursprung

Ordet qigong består av två kinesiska tecken. Det första står för: "Qi" och kan förenklat översättas med "livskraft". Qi, chi eller ki (japanska) - är något som liksom "livet" fyller allt levande. När det lämnar oss så dör vi.

 

Enligt den traditionella kinesiska medicinen kan vi påverka denna livskraft genom hur vi lever. Våra tankar, våra känslor, våra rörelser, vår kost, vår förmåga att hantera livets prövningar påverkar vår hälsa och skapar våra liv. 

Det andra tecknet, "gong", kan översättas med "aktivitet" eller "rörelse". En fysisk/mental aktivitet som vi väljer att göra för att förbättra vårt välbefinnande och vår hälsa på kort och lång sikt.

Sammansatt kan ordet "qigong" alltså översättas som "en metod för att aktivera livskraften".

Enligt traditionell kinesisk medicin finns det flera orsaker till sjukdom. En av dem är stagnation, dvs brist på inre cirkulation. Motsatsen är "flöde". Flöde av blod, lymfa, ledvätska, cerebrospinalvätska, saliv mm. Men även "flöde av qi", dvs livskraft.

 

När vi är barn är det här flödet starkare och våra kroppar mjuka. Med åren blockeras det lätt på grund av bland annat fysisk stelhet. Då hjälper qigongens rörelser oss att bevara kroppens ursprungliga mjukhet. 

I den kinesiska hälsotraditionen samverkade flera olika behandlingsmetoder som akupunktur, massage, moxa, kost och örtmedicin, med metoder till självhjälp som qigong, meditation och tai chi. Även idag används qigongen ofta inom sjukvården i Kina för att ge patienten ett kraftfullt redskap att själv delta i sitt eget tillfrisknande. 

Enligt det traditionella synsättet bidrar, tillsammans med styrka och kondition, en mjuk och rörlig kropp till fysisk och psykisk hälsa. Konditions- och styrketräning är viktiga för vår hälsa, men för mycket av detta gör kroppen stel och spänd och vi tenderar lätt till att bli alltför prestationsinriktade. 

Balans

Därför bör den utåtriktade konditions- och styrketräningen gärna kombineras inre uppmärksamhet, medveten andning, samt mjuka, långsamma rörelser för att skapa balans.  

Fokuserad avslappning

I Qigongen är den mentala koncentrationen och psykiska avslappningen en viktig del av träningen. Genom inre bilder, avspänningsövningar och medveten andning lär vi oss att koncentrera vårt sinne utan att spänna oss. Medveten "fokuserad avslappning"  är inte bara användbart för att prestera maximalt i stunden, det är livsnödvändigt för vår återhämtning och vår långsiktiga fysiska och psykiska hälsa.

Var som helst

En annan fördel med qigong är att den i princip kan göras var som helst, när som helst - och i vilka kläder som helst. Det behövs inga speciella förberedelser eller andra redskap. Ingen atletisk kropp eller andra färdigheter. Bara närvaro och lite självdisciplin. Gammal som ung, ute eller inne, spelar ingen större roll. Vi behöver "bara" stanna upp, "fokusera inåt", "andas medvetet" och "röra oss långsamt och mjukt". Det är allt.

Janne3.jpg

Inre uppmärksamhet
När vi rör oss långsamt och mjukt, andas medvetet och riktar vår uppmärksamhet inåt påverkas vår kropp och vårt sinne. Kropp, andning och sinne integreras, vi påminns om att inte bara prestera utåt, utan att uppleva inåt också.
 
Upplevelsen av vår inre värld är oerhört viktigt - inte minst idag med ett samhälle där mycket tenderar att handla om vad vi kan leverera och visa upp för omvärlden. Vi blir inte bara utbrända för att vi har för mycket att göra - vi blir utbrända för att vi tappar kontakten med våra inre liv. 
 
Nuet
Koncentrationen på kroppen, rörelsen, andningen i stunden hjälper oss att bli närvarande i nuet. När vi oroar oss för framtiden eller sörjer det förflutna är vi inte i nuet. Självklart måste vi planera för framtiden och fundera över det som varit - men vi får inte glömma bort att ständigt återknyta till närvaron i nuet. Qigongen är ett fantastiskt redskap för "nunärvaro".

bottom of page